Christer i P3

Sveriges Radio

Logo for Christer i P3

Christer - din vän i etern är P3:s relationsprogram som sänds varje vardag 14.03 till 16. Fredagsflörtar, Fördomsprofiler, Relationsråd och Moraltest. Och mycket mer. Programledare: Christer Lundberg och Morgan Larsson.

Christer - din vän i etern är P3:s relationsprogram som sänds varje vardag 14.03 till 16. Fredagsflörtar, Fördomsprofiler, Relationsråd och Moraltest. Och mycket mer. Programledare: Christer Lundberg och Morgan Larsson. Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: society-culture

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus