Carl Mikael Björk Funktion

Carl Mikael Björk

Logo for Carl Mikael Björk  Funktion

Människan gillar att lära. Vi drivs av nyfikenhet och behov att lära nytt. Kunskaper, förståelse, färdigheter och förmågor. Vi tenderar att fokusera på lärandet knutet till skolans värld, men människan lär hela tiden oberoende av den formaliserade undervisningen. Det lilla barnet har lärt långt innan hen kliver in i förskolans värld, tonåringen utvecklar både kunskaper och förmågor parallellt med sin skolgång och den vuxne fortsätter lära långt efter sin högskoleexamen. I Funktion samtalar Mikael Björk med kloka, intressanta gäster om lärandet som den ständigt pågående process det är. Både inom och utom institutionen skola.

Människan gillar att lära. Vi drivs av nyfikenhet och behov att lära nytt. Kunskaper, förståelse, färdigheter och förmågor. Vi tenderar att fokusera på lärandet knutet till skolans värld, men människan lär hela tiden oberoende av den formaliserade undervisningen. Det lilla barnet har lärt långt innan hen kliver in i förskolans värld, tonåringen utv... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: training education

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus