Bratislava City Church

Bratislava City Church

Logo for Bratislava City Church

Bratislva City Church je cirkevným zbrom Apoštolskej cirkvi, ktorá je letničnou cirvkou. Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 580 miliónov členov - znovuzrodených kresťanov. V rámci Európy patríme do Letničného Európskeho spoločenstva (PEF), ktoré má 3,5 milióna členov. 

Bratislva City Church je cirkevným zbrom Apoštolskej cirkvi, ktorá je letničnou cirvkou. Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God (AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizm... Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: christianity religion-spirituality

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus