بابه‌ته‌كانی ئه‌م كاتژمێره بریتین له هه‌واڵه‌كان، ڕاپۆرتی په‌یامنێران، گفتوگۆ و شیكردنه‌وه، ئه‌مڕۆ له مێژووی ئه‌مه‌ریكادا، هه‌روههاش بابهتی ههمهجۆری هونهری، زانستی و تهندروستی، ئابوری، گهشتێك به نێو ڕۆژنامه جیهانییهكاندا، دیدوبۆچونی واشنتۆن، گۆرانی كوردی و ئهمهریكی و بهرنامهی ئهستێره گهشهكان له ڕۆژانی ههینیدا. :‌خشته ڕۆژانه‌    

بابه‌ته‌كانی ئه‌م كاتژمێره بریتین له هه‌واڵه‌كان، ڕاپۆرتی په‌یامنێران، گفتوگۆ و شیكردنه‌وه، ئه‌مڕۆ له مێژووی ئه‌مه‌ریكادا، هه‌روههاش بابهتی ههمهجۆری هونهری، زانستی و تهندروستی، ئابوری، گهشتێك به نێو ڕۆژنامه جیهانییهكاندا، دیدوبۆچونی واشنتۆن، گۆرانی كوردی و ئهمهریكی و بهرنامهی ئهستێره گهشهكان له ڕۆژانی ههینیدا. :‌خشته ڕۆژانه‌     Show more

Publisher Website | On Android | On iTunes | Feed XML

Related: news-politics

Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus